leftleft

Физическа Охрана

VIP Охрана

Техническа охрана

ОХРАНИТЕЛНИ УСЛУГИ, МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ,ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ, ВИП ОХРАНА, ОБУЧЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “АЛФА”

Професионално обучение

Осигурява условия за придобиване на допълнителна професионална квалификация, съгласно държавните образователни изисквания, действителните потребности на региона и възможностите за реализация.

 

 

 

 

учебно-тренировъчен Клуб АЛФА


СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД

разполага с модерен учебно-тренировъчен Клуб АЛФА, който включва: зала за бойни приложни изкуства, фитнес, учебни зали с всички необходими пособия и оборудване за обучение и квалификация на курсисти.

 

 

 

 

Националната програма "Да ОЦЕЛЕЕШ"

Програмата е предназначена за широк кръг хора -представители от всички възрастови и социални групи с акцент върху психологическите и социалните предпоставки на самозащитата като част от ежедневието на съвременния човек. Сред приоритетите й е обучаването на деца и гарантирането на тяхната сигурност

 

 

 

 


design Eddie Adamov