leftleft

Физическа охрана

Всекидневно служителите по сигурността на "СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПA БЪЛГАРИЯ" ООД осигуряват безопасността и имуществото на своите клиенти и обществото. Високият им професионализъм и квалификация гарантират максимална защита чрез адекватни реакции при разрешаването на ежедневни кризисни ситуации. Охранителният състав на фирмата е съоръжен с пълно техническо оборудване за сигурност, средства за реагиране и оказване на специализирана помощ.


image-1image-2image-3 prototype lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7

"СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ" ООД обезпечава физическата охрана на: Държавни институции и национални стратегически обекти;- Хотелски туристически комплекси и казина- Престижни търговски обекти - Офиси;- Частни сгради и оборудване. - транспортиране на ценни пратки и товари /инкасо/. училища и детски градини

image-2 image-7image-3 prototype lightbox galleryby VisualLightBox.com v5.7

"СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ" ООД осъществява 24-часов мониторинг от Оперативен диспечерски център (ОДЦ), който приема и обработва потока от информация, постъпваща от системите за сигурност и логистичен контрол на моторните превозни средства, дома, офиса, както и от охраняваните обекти. Добрата координация между ОДЦ и собствените сили за реагиране на територията на цялата страна обезпечава бързото и точно обработване на получените сигнали.