leftleft

Лицензи

СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД притежава национален лиценз за извършване на частна охранителна дейност
- лична охрана на физически лица;
- охрана на имущество на физически и юридически лица;
- охрана на мероприятия;
- ценни пратки и товари;
СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД е сертифицирана  в съответствие с Международния стандарт ISO 9001:2008 и Сертификат BS OHSAS 18001:2007  за: лична охрана на физически лица; охрана на имущество на физически и юридически лица; охрана на мероприятия, ценни пратки и товари; планиране, производство, продажба, монтаж и поддръжка на GPS системи и системи за контрол и наблюдение.
Национален индивидуален лиценз за изграждане, поддържане и използване на обособена мобилна радиотелефонна  мрежа за собствени нужди;
Лицензиран център за професионално обучение – Международен център за професионално обучение" Алфа".
Притежава и Удостоверение за " Администратор на лични данни"