leftleft

Техническа сигурност

СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД осъществява 24-часов мониторинг от Оперативен диспечерски център (ОДЦ), който приема и обработва потока от информация, постъпваща от системите за сигурност и логистичен контрол на моторните превозни средства, дома, офиса, както и от охраняваните обекти. Добрата координация между ОДЦ и собствените сили за реагиране на територията на цялата страна обезпечава бързото и точно обработване на получените сигнали.
СИГНАЛНО - ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Предлаганите съвременни охранителни системи работят по GPS - GSM, радио - и телефонен път с покритие на територията на цялата страна. Алармените сигнали от обектите се приемат и обработват от дежурните диспечери в Оперативния диспечерски център в координация с органите на МВР. Сигнално-охранителната техника обезпечава охрана на дома и офиса, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и други. Индивидуалните проекти и консултации от експертите на СЕКЮРИТИ АЛФА ГРУПА БЪЛГАРИЯ ООД дават възможност на клиентите да изберат оптимален вариант за максимална защита на имуществото им. Модерно видео - Изграждане на съвременно видео-наблюдение, с възможност за отдалечено достъп и администриране, използвайки преносната среда на Интернет. Използване на последните технологии за целта - IP-видеокамери, безжичен или оптичен пренос и др. Виртуални мрежи (VPNs) - Изграждане на Виртуални мрежи на клиента (VPNs), осигуряващи криптирана конфиденциална свързаност на офисите му, които се намират на отдалечени географски локации. Linux Мрежови сървъри - Изграждане на сървъри на клиента за желаните от него мрежови услуги, реализирани с помощта на високонадеждната операционна система Linux. Отдалечено администриране и поддръжка на реализираните системи на клиента.